Realizovano istraživanje na temu dostupnosti informacija za pokretanje sopstvenog biznisa

20.05.2021 08:05:26
Realizovano istraživanje na temu dostupnosti informacija za pokretanje sopstvenog biznisa

Ispitivanje stavova mladih na temu dostupnosti korisnih informacija sprovedeno je u periodu od 26. februara do 20. marta, na uzorku od 274 ispitanica i ispitanika. Cilj ovog istraživanja je bio ispitati stavove mladih o dostupnosti informacija za pokretanje sopstvenog biznisa, a na osnovu dobijenih podataka, projektni tim će se truditi da omogući podršku mladima u pokretanju sopstvenog biznisa u vidu najpotrebnijih informacija.


Od ukupnog broja nezaposlenih mladih osoba od 18 do 30 godina (13.602), njih 40,98 odsto su u sjevernom regionu, 42,42 odsto u središnjem i 16,6 odsto u južnom regionu. S obzirom na to da se uslijed pandemije povećao broj nezaposlenih lica, NVO Centar za omladinsku edukaciju i NEST željeli su da istraže da li se određeni broj mladih okrenuo sopstvenom biznisu, kao i da li to planira učiniti u narednom periodu.


Istraživanje je sprovedeno kako bi što je moguće bolje razumjeli potrebe mladih ljudi u sferi preduzetništva i na osnovu dobijenih podataka, kreirali određeni vid podrške koji će budućim preduzetnicama/cima pružiti potrebne informacije i podstaći ih na dalji rad na ovom polju.


Ono što nas je interesovalo jeste šta je to najveća prepreka za mlade ljude pri pokretanju biznisa, kolike šanse oni smatraju da imaju za uspjeh, kao i za koju granu privrede bi rekli da ima najviše potencijala za razvoj biznisa u Crnoj Gori. Takođe, ovim istraživanjem smo dobili podatake o tome da li su trenutne korisne informacije o pokretanju mladim ljudima dostupne u dovoljnoj mjeri, kao i koji podaci prema njihovom mišljenju nedostaju na našem području.


Projekat “E-services4Me” se realizuje u saradnji NVO “Centar za omladinsku edukaciju” i NVO “Gnijezdo”, u cilju jačanja uloge OCD-a i medija, kako bi se na dugi rok obezbijedila vidljivost pitanja sa Digitalnom agendom u Crnoj Gori. Predloženi projekat ima dva glavna kratkoročna cilja: Povećati ulogu OCD u pružanju podrške lokalnim javnim institucijama da bolje iskoriste potencijal ICT-a i poboljšaju kvalitet i količinu svojih e-usluga građanima, sa posebnim fokusom na mlade, kao i povećanje upotrebe i potražnje za kvalitetnim e-uslugama od strane građana kroz kampanju za podizanje svijesti koju sprovode OCD.


Ispitivanje stavova mladih o preduzetništvu je aktivnostu koju su sproveli implementatori projekta “E-services4Me” u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica, koji za cilj ima ojačati ulogu OCD i medija u cilju povećanja vidljivosti pitanja povezanih sa Digitalnom agendom u Crnoj Gori.


Rezultate istraživanja možete preuzeti ovdje.