Otvoren e-centar za promociju dostupnih elektronskih usluga

31.05.2021 20:05:28
Otvoren e-centar za promociju dostupnih elektronskih usluga

U okviru ICEDA projekta, 28.05.2021. godine u Podgorici je otvoren e-centar ''E- services4me'' za promociju trenutno dostupnih e-usluga.

Nalazi se u okviru coworking prostora Nest (Cetinjski put bb), a otvoren je svakog radnog dana u periodu 09-17h.

Kroz e-centar mladim ljudima će biti pojednostavljen pristup elektronskim uslugama, sa akcentom na e-usluge koje se tiču preduzetništva. Građani će imati priliku da u e-centru diskutuju o mogućnostima e-usluga, kao i predlozima za njihovo unapređenje.

Za sve dodatne informacije o akitvnostima e-centra, kao i potrebnim uslugama, na raspolaganju je mejl: eservicesforme@gmail.com

Projekat “E-services4Me” se realizuje u saradnji NVO “Centar za omladinsku edukaciju” i NVO “Gnijezdo”, u cilju jačanja uloge OCD-a i medija, kako bi se na dugi rok obezbijedila vidljivost pitanja sa Digitalnom agendom u Crnoj Gori. Predloženi projekat ima dva glavna kratkoročna cilja: Povećati ulogu OCD u pružanju podrške lokalnim javnim institucijama da bolje iskoriste potencijal ICT-a i poboljšaju kvalitet i količinu svojih e-usluga građanima, sa posebnim fokusom na mlade, kao i povećanje upotrebe i potražnje za kvalitetnim e-uslugama od strane građana kroz kampanju za podizanje svijesti koju sprovode OCD.

Foto: Privatna arhiva