Coworking

Coworking

Budući da rad kod kuće ili u neformalnom ambijentu nerijetko odvlači pažnju, rad u coworking prostoru omogućava potrebnu koncentraciju, ojačava radne navike i podstiče napredak u radu. Ne samo prijatno mjesto za rad, već i asocijacija za bolju kreativnost, motivaciju za rad i širenje mreže kontakata.

Naše gnijezdo je za sve one koji žele da budu dio zajednice, ali i imaju prostor za individualni rad gdje u potpunosti mogu biti fokusirani na ostvarivanje svojih ciljeva.

FLEXY 1 FLEXY 7 FLEXY 14 FLEXY 21 FLEXY 30 NIGHT FLEXY 30 FIX 1
12 dana 8h - 14h ili 14h - 20h Noćna ptica od 22h do 06h 1 dan od 8 do 19h 1 nedelja kontinuirano ili 7 dana u periodu od mjesec dana 2 nedelje kontinuirano ili 14 dana u periodu od mjesec dana 3 nedelje kontinuirano ili 21 dan u periodu od dva mjeseca 1 mjesec kontinuirano ili 30 dana u periodu od dva mjeseca 1 mjesec kontinuirano ili 30 dana u periodu od dva mjeseca 1 mjesec fix
Cijene sa PDV-om 7 € 10 € 12 € 60 € 110 € 130 € 150 € 100 € 200 €
Sto sa fiokarom Flexy Flexy Flexy Flexy Flexy Flexy Flexy Flexy Fiksni
Brzi WiFi, štampač, skener
Broj sati besplatnog korišćenja sale za sastanke 2 5 10 10 10
Popust za dodatan zakup sala za sastanke 20% 20% 30% 40% 40% 40%
Besplatan pristup NEST radionicama tokom mjeseca
Članska karta
Pristup prostoru 24h
Usluge Office Assistant-a
Ormarić sa ključem
Korišćenje kuhinje
Besplatne kafe i čajevi
Održavanje prostora
FLEXY 1
12 dana 8h - 14h ili 14h - 20h Noćna ptica od 22h do 06h 1 dan od 8 do 19h
Cijene sa PDV-om 7 € 10 € 12 €
Sto sa fiokarom Flexy Flexy Flexy
Brzi WiFi, štampač, skener
Broj sati besplatnog korišćenja sale za sastanke
Popust za dodatan zakup sala za sastanke
Besplatan pristup NEST radionicama tokom mjeseca
Članska karta
Pristup prostoru 24h
Usluge Office Assistant-a
Ormarić sa ključem
Korišćenje kuhinje
Besplatne kafe i čajevi
Održavanje prostora
FLEXY 7 FLEXY 14 FLEXY 21
1 nedelja kontinuirano ili 7 dana u periodu od mjesec dana 2 nedelje kontinuirano ili 14 dana u periodu od mjesec dana 3 nedelje kontinuirano ili 21 dan u periodu od dva mjeseca
Cijene sa PDV-om 60 € 110 € 130 €
Sto sa fiokarom Flexy Flexy Flexy
Brzi WiFi, štampač, skener
Broj sati besplatnog korišćenja sale za sastanke 2 5
Popust za dodatan zakup sala za sastanke 20% 20% 30%
Besplatan pristup NEST radionicama tokom mjeseca
Članska karta
Pristup prostoru 24h
Usluge Office Assistant-a
Ormarić sa ključem
Korišćenje kuhinje
Besplatne kafe i čajevi
Održavanje prostora
FLEXY 30 NIGHT FLEXY 30 FIX 1
1 mjesec kontinuirano ili 30 dana u periodu od dva mjeseca 1 mjesec kontinuirano ili 30 dana u periodu od dva mjeseca 1 mjesec fix
Cijene sa PDV-om 150 € 100 € 200 €
Sto sa fiokarom Flexy Flexy Fiksni
Brzi WiFi, štampač, skener
Broj sati besplatnog korišćenja sale za sastanke 10 10 10
Popust za dodatan zakup sala za sastanke 40% 40% 40%
Besplatan pristup NEST radionicama tokom mjeseca
Članska karta
Pristup prostoru 24h
Usluge Office Assistant-a
Ormarić sa ključem
Korišćenje kuhinje
Besplatne kafe i čajevi
Održavanje prostora